2023 M. SPALIS – MISIJŲ MĖNUO

Spalis – „Misijų mėnuo“ Bažnyčioje, žr. plačiau: Misijų medžiaga, liudijimai – https://misijos.katalikai.lt/
Bažnyčia kviečia melstis Rožinio malda švenčiant 2023 m. misijų mėnesį. 

Stoti į misijos kelią – tai dėkingumo už susitikimą su Jėzumi Kristumi išraiška. Pirmieji krikščionys visus nepatogumus, nesėkmes, sunkumus pavertė misijos galimybėmis. Šiuo pandemijos laiku užuojautos misija yra neatidėliotina kovojant su klastingu pesimizmu: „Yra kaip yra, geriau nebus“. Melstis už misionierių pašaukimus – šį pašaukimą Dievas skiria visiems, tačiau įvairiais būdais.

 

BAŽNYČIOS VISUOTINUMO MATMUO
Bažnyčia pranoksta parapijos ar vyskupijos ribas. Ji yra vietinių bažnyčių bendrystė, didžiulė šeima. Spalis, visuotinis Misijų mėnuo, o ypač – Pasaulinė misijų diena, yra proga švęsti šią vienybę skirtingume meldžiantis ir dalijantis.

SOLIDARUMAS BE SIENŲ
Pasaulinės misijų dienos proga (šiemet tai 2023 m. spalio 22 d.) per milijardą krikščionių drauge vienysis maldoje. Tai bus ir proga dalytis dvasiniais, liturginiais, kultūriniais lobiais; taip pat svarbu dalytis materialinėmis gėrybėmis.

BROLIŠKAS DALIJIMASIS
Kasmet spalį Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną. Jau daugelį metų visas spalis yra Misijų mėnuo, per jį tikintieji meldžiasi ir suteikia materialinę paspirtį katalikiškoms misijoms plačiajame pasaulyje.

Scroll to Top