Ziezmariu-parapija-logo-01

ŽIEŽMARIŲ

Šv. Apaštalo Jokūbo

PARAPIJA

ŠV. MIŠIŲ LAIKAS

AUKA

Norėdami paaukoti, maloniai prašome pervesti aukojamą sumą į parapijos sąskaitą:

Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija, Swedbank banko sąskaita
LT807300010180908757

Esame labai dėkingi Jums už skiriamą paramą ir palaikymą!

Malda už mūsų parapiją

SAUGOK VIEŠPATIE, mūsų parapiją nuo papiktinimo, širdžių netyrumo, Tavo šventos valios pažeidimo. Ugdyk mumyse norą vienas kitą suprasti, atjausti ir vienas kitam padėti.

Globok mūsų parapijos šeimas, vadovauk mūsų jaunimui, guosk tuos, kuriuos ištinka bandymų smūgiai, stiprink ligonius ir suteik amžinąją šviesą visiems šioje parapijoje mirusiems.

Amen.

KONTAKTAI:

Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija

Dvasininkai:

Klebonas kun. teol. lic. Povilas TEKORIUS

Rezidentas kun. Šv. Rašto lic. Algirdas AKELAITIS

Scroll to Top