ŽIEŽMARIŲ

Šv. Apaštalo Jokūbo

PARAPIJA

Patarnavimai 2024 m.

Krikštai
0
Laidotuvės
0

Eucharistija švenčiama

EucharistiNĖ ADORACIJA

AUKOS

Bažnyčia yra išlaikoma tikinčiųjų aukomis, kurias sudaro rinkliavos ir metinė solidarumo auka.

Auką galite atnešti į bažnyčią arba pervesti į parapijos „Swedbank” banko sąskaitą:

• Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija

• LT807300010180908757

• Paskirties laukelyje įrašykite aukotojo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei prierašą „Auka bažnyčios išlaikymui”.

Teatlygina Jums Viešpats!

MALDA UŽ PARAPIJĄ

 

SAUGOK VIEŠPATIE, mūsų parapiją nuo papiktinimo, širdžių netyrumo, Tavo šventos valios pažeidimo. Ugdyk mumyse norą vienas kitą suprasti, atjausti ir vienas kitam padėti.

 

Globok mūsų parapijos šeimas, vadovauk mūsų jaunimui, guosk tuos, kuriuos ištinka bandymų smūgiai, stiprink ligonius ir suteik amžinąją šviesą visiems šioje parapijoje mirusiems.

 

Amen.

Žiežmarių parapijos ribos​

Scroll to Top