Tarnystės

Bažnyčios prigimtis – tarnavimas Kristaus Dvasioje. Melsdami už mūsų pašaukimą tanauti vieni kitiems, ieškokime būdų tinkamai atsiliepti ir įsipareigoti Kristaus bendruomenei – Bažnyčiai.

CARITAS

Parapijoje ir bendruomenėje atpažinkime socialinės pagalbos stokojančius žmones. Rūpinkimės vieni kitais prisimindami, kad tai ko negalime padaryti po vieną, galime padaryti kaip Jėzaus palaiminta bendruomenė. Caritas tarnystė pasireiškia kaip jautrus, draugiškas ir dosnus savęs dalijimas kitiems. Kviečiame jungtis artimo meilės tarnystei ir labai konkrečiai patirti Jėzaus Evangeliją: „Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte”. (Mt 25, 40)

Lektoriai

Jėzaus Kristaus mūsų Viešpaties svarbiausia misijos užduotis – Evangelijos skelbimas raginant atsiversti. Bažnyčia toliau tęsia šią misiją ir trokšta visus patraukti prie amžinojo gyvenimo žinios. Kaip sako apaštalas Paulius, – tikėjimas kyla iš klausymo (Rom 10, 17) ir kiekvieną krikščionį ragina klausyti ir skelbti Kristaus žodį. Lektoriaus tarnystė – skelbti Dievo žodį, perduoti žinią, jog Dievas kalba kiekvienam ir su kiekvienu.

CHORAS

INFORMACIJA RUOŠIAMA

Mišių patarnautojai

INFORMACIJA RUOŠIAMA

BAŽNYČIOS PUOŠIMAS

INFORMACIJA RUOŠIAMA

Scroll to Top