parama

Bažnyčia yra išlaikoma tikinčiųjų aukomis, kurias sudaro rinkliavos ir metinė solidarumo auka.

Auką galite atnešti į bažnyčią, arba pervesti į parapijos „Swedbank” banko sąskaitą:

• Žiežmarių šv. apašt. Jokūbo parapija

• LT807300010180908757

• Paskirties laukelyje įrašykite aukotojo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei prierašą „Auka bažnyčios išlaikymui”.

1,2 % PARAMA​

Žiežmarių parapijai galite paaukoti skirdami ir 1,2 % jau sumokėtos pajamų mokesčio sumos per EDS (elektroninio deklaravimo sistemą) prisijungus internetu:

• Paramos gavėjo paieškos laukelyje įveskite Juridinio asmens kodą: 191243988

• Deklaraciją už praėjusius metus reikia pateikti iki gegužės 1 d.

Metinės Rinkliavos

Šeštadienių-sekmadienių liturgijos metu renkamos aukos skiriamos Žiežmarių bažnyčios tarnų, bei ūkinės dalies išlaikymui, remontui, sielovadai.

Kitos numatytos rinkliavos:

Šv. Žemei – Didįjį Penktadienį

Seminarijos išlaikymui – Per šv. Velykas

Žiniasklaidai – Per Šeštines

Šv. Tėvui – XIII Eilinį sekmadienį

Misijoms – XXIX Eilinį sekmadienį

Caritas – I Advento sekmadienį

Scroll to Top