Maldos grupės

Jėzus būdamas visiškoje vienybėje su Tėvu, moko mus tokios maldos, kurioje ieškotume Dievo valios. Todėl mes dėkojame ir prašome, užtariame ir atsiprašome, laiminame ir šloviname per Jėzų Kristų… Dievo žodžio klausymas, mąstymas ir kontempliacija yra tos pakopos kurios pakylėja mus iki Dievo valios pažinimo, nes moko melstis, taip kaip Dievui patinka. Malda – tai pagrindinis mūsų tikėjimo rūpestis, nes taip kaip meldžiamės, taip ir tikime, taip ir tarnaujame, taip ir švenčiame vienybę su Dievu. 

GYVojo ROŽINIo draugija (GRD)

GRD nariai įsiparegoja kiekvieną dieną pasimelsti Rožinio maldos dalį – apmąstyti Kristaus gyvenimo slėpinį; meldžiamasi popiežiaus bei GRD intencija. Rožinio malda augina žmogaus atsidavimą Dievui, kuriame Švenčiausiosios Mergelės Marijos pasitikėjimu subręsta maldos vaisiai – troškimas tarnauti artimui, tarnauti savo tikėjimo bendruomenei gailestingumo darbais.

 

GRD maldos grupės:

 

⊕ Švč. Mergelės Marijos grupė (21 narė), vadovė Aldona Bogušienė

 

⊕ Šv. Monikos grupė (21 narė), vadovė Ona Kostkevičienė

 

⊕ Šv. Teresėlės grupė (23 nariai), vadovė Aldona Aleknavičienė

 

⊕ Šv. Jokūbo maldos grupė (24 narės), vadovė Gražina Cvilikienė

 

⊕ Šv. Filomenos grupė (25 narės), vadovė Filomena Jacinaitė

 

Iš viso 114 narių, koordinatorė Nijolė Zebleckienė

Scroll to Top