Šv. Agota

Šv. Mišios - 10.00 val. Šventinama duona ir vanduo.

Didysis šeštadienis

Velyknakčio liturgija - 20.00 val. Šventinami degtukai, vanduo ir Velykų valgiai. Krikšto pažadams atnaujinti atsineškite žvakę.

Motinos diena

Šv. Mišios - 10.00 ir 12.00 val. Melsimės už gyvas ir mirusiais motinas.

Scroll to Top