PAŽYMOS

  • Kanonai įpareigoja Bažnyčią rinkti ir saugoti tikinčiųjų duomenis kurie tampa teisiniu pagrindu švenčiant Sakramentus. 
  • Pametus Krikšto pažymėjimą išduodamas Krikšto liudijimas patvirtina asmens pradėtą įkrikščioninimo kelionę ir suteikia teisę ruoštis ir švęsti Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentus. 
  • Krikšto liudijimas būtinas sudarant Santuokos sakramentą (nuo išdavimo galioja 6 mėnesius).
  • Leidimas tuoktis už parapijos ribų yra išduodamas tik tiems asmenims kurie yra parapijiečiai (bent tris mėnesius gyvena parapijos bendruomenės gyvenimą, švenčia sakramentus ir išlaiko savo bažnyčią). 
  • Užpildę anketą sulauksite pranešimo el. paštu / trumpąja žinute ir galėsite atvykti atsiimti užsakytų dokumentų. Dėkojame už supratingumą ir aukas raštinės reikmėms.
Scroll to Top